درحال بارگذاری...

اپلیکیشن پرداخت رمز ارز دایـاپـی

افزایش اعتبار رمز ارز

افزایش اعتبار کیف پول رمز ارز

انتقال اعتبار داخلی رمز ارز

انتقال اعتبار رمز ارز به کیف پول عضو دیگر دایـاپـی

انتقال وجه خارج از برنامه رمز ارز

انتقال اعتبار به کیف پول خارج از دایـاپـی

ارائه API پرداخت

ارائه خدمات پرداخت مبتنی براساس هسته دایاپی

پیگیری تراکنش و درخواست ها

پیگیری کلیه تراکنشهای انجام شده

ارائه گزارشات مختلف

گزارشات میزان سرمایه، نموداری اقتصادی معاملات و ...

تصاویر اپلیکیشن

screenshort Logo
screenshort thumb
screenshort thumb
screenshort thumb
screenshort thumb
screenshort thumb

دانلود دایـاپـی

bg-mob bg-mob bg-mob bg-mob bg-mob

تکمیل درخواست افزایش اعتبار